SPONSORS VAN DE VIDEOCLUB

141 ste KLOKHUISDAG 24 november - DE BOEI - VINKEVEEN

Hartelijk dank aan onze sponsors,

voor het ondersteunen van het 19e filmfestival 2018

BIJDRAGE 2018