COMMISSIES / TEAMS
VIDEOCLUB DE RONDE VENEN 2018
Om meer structuur en begeleiding aan de videoclub te geven heeft het bestuur

de onderstaande commissies met behulp van de leden samengesteld.

TECHNISCHE


Johan v.d. Broek
Ton Boxhoorn                      

Victor Schaeffer                     

Nico Heilig                          

Peter Betlem
                       

FESTIVAL


Harm Tersteeg

Ton Boxhoorn

Johan v.d. Broek        
Peter Bastiaanse
Victor Schaeffer

Franka Stas

Peter Betlem

KAS 


John van Alten            Queenie Reesinck

SELECTIE


Franka Stas            
Ton Boxhoorn            

Ton Bakkenes             

      

PROGRAMMERING


Victor Schaeffer
John van Alten
Johan van den Adel
Franka Stas
      

PROJECTEN


John van Alten

Victor Schaeffer

Peter Betlem

Ton Boxhoorn

Jacques van der Sluis   

PUBLICITEIT


Peter Bastiaanse

Johan van den Adel

Guus Post     

COORDINATIE


John van Alten

Hennie van Rijn

Ton Boxhoorn
Johan van den Broek

Queenie Reesinck

Peter Rombouts  

SOCIAAL CONTACT


Peter Betlem

Ton Bakkenes
Jannie Ekema   

WEB BEHEER


Johan van den Broek