COMMISSIES / TEAMS
Om meer structuur en begeleiding aan de Filmgroep te geven heeft het bestuur

de onderstaande commissies met behulp van de leden samengesteld.

TECHNISCHE


Johan v.d. Broek
Ton Boxhoorn

Victor Schaeffer

Peter Betlem

FESTIVAL


Harm Tersteeg

Ton Boxhoorn

Johan v.d. Broek

Frits v.d. Broek
Peter Bastiaanse
Victor Schaeffer

Franka Stas

Peter Betlem

KAS 


Cees Reuring
Harm Tersteeg

PROGRAMMERING


Victor Schaeffer
Johan van den Adel
Franka Stas

Ton Bakkenes

PROJECTEN


John van Alten

Victor Schaeffer

Peter Betlem

Ton Boxhoorn

Jacques van der Sluis

PUBLICITEIT


John van Alten

Johan van den Broek

Hennie van Rijn


  

COORDINATIE


John van Alten

Hennie van Rijn

Arie Noteboom

Ton Boxhoorn
Johan van den Broek


SOCIAAL CONTACT


Peter Betlem

Jannie Ekema

Sjef Kats

WEB BEHEER


Johan van den Broek