20e Filmfestival De Ronde Venen Open
op zondag 8 december 2019.
Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen (voor TomTom nr.20).

Aanvang 10:15zaal open vanaf 09:45

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET FESTIVAL


Dit jaar 2 categorieën.


  1. 1. Speelfilm                  (max. 20 minuten)

  2. 2. Overige film             (max. 20 minuten)


Geef vooraf aan in welke categorie jouw film meedingt.

Een ingezonden film dient ‘afgemonteerd’ te zijn na 1/1/2017.

Films die de maximale tijd overschrijden worden uitgesloten.

De organisatie houdt zich het recht voor films te weigeren wanneer deze naar haar mening overdadig zijn gesponsord, en daarmee het amateur karakter van het festival schaden.  Discussie over dit besluit is niet mogelijk, gelden worden geretourneerd tenzij opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt.


Elke film wordt door een panel van drie geaccordeerde juryleden beoordeeld.

Iedere aangemelde en geaccepteerde film ontvangt een juryrapport + certificaat.

Er zijn drie prijzen beschikbaar per categorie.


Het Laureaat en de 1e prijzen hebben recht op een gratis lidmaatschap van de Videoclub vóór 1 jaar.


De inschrijving sluit op zondag 13 oktober 2019. tijd 23:00.
Wat hebben we van je nodig:


  1.    Inschrijfgeld 25,- euro voor Speelfilm of Overige film.

      Te voldoen, vóór 14 oktober op bankrekening NL15 RABO 0195 2322 67 -   BICNR. RABONL2U

      t.n.v. Film- en Videoclub De Ronde Venen onder vermelding van: "De Ronde Venen Open 2019"


  1.     Je film opsturen:

     elektronisch: via WeTransfer (2GB), TransferXL (5GB), Myairbridge (20Gb) naar eerder genoemd mailadres. 

  1.    Let op: We accepteren enkel .MP4 of .MOV container met H264 codec!,

     max. Full HD formaat 1920 x 1080. max. 30 Mbit/s.

     Vermeld bij je inzending: je naam en adres, en de titel en tijdsduur.


  1.     Een korte omschrijving van je film in Max. 50 woorden voor in het programmaboekje.


  1.     Een foto van jezelf (digitaal groot formaat).


  1.     Eventueel een poster voor de posterpagina.

  2.     Eventueel een trailer. trailerpagina


  1.     Je gaat akkoord met het Privacyreglement.pdf


Wanneer aan ALLE bovengenoemde voorwaarden is voldaan vóór 14 oktober, krijg je een bevestiging van deelname en is de aanmelding formeel.


Disclaimer:
Als het aantal ingezonden films de beschikbare projectietijd overschrijdt, bepaalt de jury welke films in aanmerking komen voor vertoning. Mocht je film onverhoopt niet geprojecteerd kunnen worden dan krijg je daarvan tijdig bericht.

Inschrijfgeld wordt niet teruggestort.


We rekenen er op dat je als filmmaker aanwezig bent op het festival, ook om een eventueel gewonnen prijs persoonlijk in ontvangst te nemen (prijzen worden niet opgestuurd).

Per ingezonden film heb je recht op vrij entree voor twee personen.
Neem je meer bezoekers mee, het entreegeld is 7,50 euro per persoon.


WE KIJKEN UIT NAAR JE FILM!!