WAAR HOUDEN WE ONZE FILM / WERKAVONDEN...

Donderdagavond eens in de 14 dagen

in Cultureel Centrum 'De Boei',

Kerklaan 32, Vinkeveen.

Aanvang 20.00 uur.

(zie activiteiten voor data.)INFORMATIE...


Voor meer informatie, kijk even rond op onze website.

De leden komen, naast de gemeente De Ronde Venen ook uit andere regio’s.


JE KAN JE ALS LID / DONATEUR PER E-MAIL AANMELDEN.

Bezoek vrijblijvend een film / werkavond, maak een afspraak of vraag informatie


STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT


PRIVACYREGLEMENT AVG


ROUTEBESCHRIJVING + KAARTJE NAAR VINKEVEENBESTUUR FILMGROEP DE RONDE VENEN

e-mail bestuur

John van Alten

voorzitter

Ton Boxhoorn

vice voorzitter

Willem Benschop

penningmeester

Hennie van Rijn secretaris

Johan van den Broek

administrator / web

WIE ZIJN WIJ...

We zijn een vereniging van enthoustiaste leden. Velen zijn actief in onze organisatie. We treffen elkaar om de week op de onderhoudende film / werkavonden.

Je mag wel zeggen dat wij met elkaar verstand hebben van video.... en van techniek. We werken graag samen met andere verenigingen. Ook op landelijk niveau weten we wat er te doen is. We zijn aangesloten bij FAA NH'63 en de NOVA.


WAT DOEN WIJ...

We maken vakantiefilms, documentaires, speelfilms, opdrachtfilms enz.

We doen dat met elkaar, met liefhebbers die het willen leren en met mensen die van filmen hun hobby maken.

We laten gastsprekers en filmmakers komen om ons te informeren. We zorgen voor een goede ondersteuning voor het werken met de camera en met montage-programma's.

We geven workshops voor de meest bekende montagesystemen.